Cenzura wobec czasopisma "Kontrasty" w latach 1965–1979

Katarzyna Kościewicz
2020 Bibliotekarz Podlaski  
Celem artykułu jest omówienie procesu cenzurowania cza- sopisma "Kontrasty" w latach 1965–1979. Analiza przeprowadzona została w oparciu o nieobecne dotąd w dyskursie naukowym źródła pochodzące z zespołu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wi- dowisk przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Autorka pokazuje cenzurowanie "Kontrastów" przez Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Białymstoku jako zjawisko złożone, dynamicznie zmieniające się w ciągu opisywanej
more » ... ady, zależne od zaplecza intelektualnego i politycznego cenzurowanego środowiska oraz momentu historycznego.
doi:10.36770/bp.421 fatcat:5bwljc2jzzh5rnefnhaih3yi4q