Increased circulating β2-adrenergic receptor autoantibodies are associated with smoking-related emphysema

Jia-yi Hu, Bei-bei Liu, Yi-peng Du, Yuan Zhang, Yi-wei Zhang, You-yi Zhang, Ming Xu, Bei He
2017 Scientific Reports  
doi:10.1038/srep43962 pmid:28262783 pmcid:PMC5338268 fatcat:4myuznd7vbgubjp73wf5qhzxfm