The Role of Sartans in Cardiovascular Prevention

Ljiljana Banfic
2015 Cardiologia Croatica  
SAŽETAK: Primjena blokatora angiotenzinskih receptora (AT1) u kardiovaskularnoj prevenciji temelji se na liječenju arterijske hipertenzije. Telmisartan, u grupi sartana kojima pripada, povrh antihipertenzivnoga djelovanja, zaslužuje posebno mjesto zbog dokazanih pleiotropinih, metaboličkih, biohumoralnih, antiproliferativnih i vaskularnih učinaka, temeljnih procesa vaskularnoga starenja, ali i nastanka; progresije ateroskleroze čije još uvijek česte fatalne posljedice zahtijevaju rano
more » ... vaju rano prepoznavanje rizika i sveobuhvatnu primarnu i sekundarnu kardiovaskularnu prevenciju. Na temelju stručnoznanstvenih dokaza telmisartan se dokazao lijekom s dobrom podnošljivošću, dobrim antihipertenzivnim učinkom tijekom 24 sata, a indiciran je u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. SUMMARY: The application of angiotensin receptor blockers (AT1) in cardiovascular prevention is based on the treatment of arterial hypertension. Telmisartan, a medication from the sartan group, has not only an antihypertensive effect but proven pleiotropic, metabolic, biohumoral, antiproliferative, and vascular effects -the basic processes of vascular aging as well as the progression of atherosclerosis, a disease with a high mortality that requires early risk recognition and comprehensive primary and secondary cardiovascular prevention. Based on scientific evidence, telmisartan has been proven to provide a well tolerated antihypertensive effect over 24 hours, and is indicated in the prevention of cardiovascular diseases. KLJUČNE RIJEČI: blokatori angiotenzinskih receptora, kardiovaskularna prevencija, telmisartan. Cardiologia Croatica 2015;10(5-6):158. farmakoterapijskih nuspojava, što u konačnici dovodi do odustajanja od primjene lijeka.
doi:10.15836/ccar.2015.157 fatcat:rr3txm2yevfzhnotfvtkl7cu5e