Mironizm: praktyki, konteksty i gatunki miejskie

Agnieszka Karpowicz
2014 Białostockie Studia Literaturoznawcze  
doi:10.15290/bsl.2014.05.04 fatcat:fjhfp2ruzzgy7a65me3o663elm