THE COMPUTER SYSTEM OF SHADOW LOCATING AND REMOVAL IN DIGITAL IMAGES

М. Е. Serdiuk, V. G. Berkut
2017 Radìoelektronika, Ìnformatika, Upravlìnnâ  
УДК 004.932 Сердюк М. Є. 1 , Беркут В. Г. 2 1 Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна 2 Студент магістратури кафедри комп'ютерних технологій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ВИДАЛЕННЯ ТІНЕЙ У ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ Актуальність. Наявність затінених ділянок на цифрових зображеннях може спричиняти проблеми в
more » ... роцесах розпізнавання, відстеження, класифікації об'єктів. Тому виявлення та видалення тіней є важливим етапом попередньої обробки зображень, яка застосовується в багатьох алгоритмах комп'ютерного зору. Мета. Метою роботи є пошук ефективних методів автоматичного виявлення та видалення тіней та розробка програмної системи, яка реалізує відповідну обробку зображень. Методи. В роботі розглянуто декілька підходів до процесів виявлення та перетворення затінених ділянок, проаналізовано застосовність їх до тіней різних типів. Для локалізації тіней в роботі використано метод з переходом до колірного простору Lab та метод з попереднім видаленням текстури. Для видалення тіней використано чотири методи: адитивний, на основі математичної моделі тіні, з переходом до Lab-простору, константний. Запропоновано модифікації деяких етапів з метою покращення практичних результатів. Результати. Розроблена комп'ютерна система, в якій реалізовано автоматичне виявлення та усунення тіней з використанням зазначених методів, які обираються в залежності від характеру затінених областей. Деякі параметри методів доступні для налаштування. Система протестована на низці зображень. Проаналізовано якість та швидкість роботи реалізованих методів. Наведені результати обробки зображень різними методами. Висновки. Реалізовані в представленій комп'ютерній системі методи локалізації та видалення тіней з запропонованими модифікаціями ефективно працюють на зображеннях різних типів. Додаткове налаштування параметрів дозволяє покращити результати в деяких складних випадках. Система може бути застосована для попередньої обробки зображень з метою запобігання помилкам в подальшій роботі алгоритмів комп'ютерного зору. Ключові слова: виявлення тіні, видалення тіні, обробка зображень, колірний простір Lab, сегментація, модель тіні.
doi:10.15588/1607-3274-2017-2-14 fatcat:mfpcg4scgbf7ticsvw7v3ywlee