Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku w dniu 27 października 2017 r. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak)

Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak
2018 Studia Prawa Publicznego  
Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku w dniu 27 października 2017 r. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak)
doi:10.14746/spp.2017.4.20.13 fatcat:cvahcmlsqffrxoko26326lcqui