Sufiksalne formacje rzeczownikowe w "Słowniku wileńskim"

Katarzyna Kietlińska
2003 Białostockie Archiwum Językowe  
doi:10.15290/baj.2003.03.05 fatcat:ckdnds4yhzhkdkkslach4kjjju