Структурний системний аналіз гнучких виробничих систем

Михайло Мартинович Ткач
2006 Adaptivni Sistemi Avtomatičnogo Upravlinnâ  
В умовах ринкової економiки, коли необхiдно оперативно та адекватно реагувати на поступаючi замовлення, сучасне виробництво повинно мати кiлькiсну та якiсну гнучкiсть. Це означає, що виробництво повинно мати здатнiсть швидко та в широких межах змiнювати об'єми та асортимент продукцiї що випускається. Можливiсть змiни асортименту продукцiї що випускається досягається за рахунок використання гнучких виробничих систем (ГВС). Дослiдження сучасних ГВС це перш за все їх опис. Але опис -це по сутi їх
more » ... пис -це по сутi їх моделювання, яке як iнструмент дослiдження та побудови системи дуже важливе з урахуванням вимог до формалiзацiї останньої. Це пояснюється такою перевагою моделi перед словесним описом, як стислiсть та точнiсть представлення, що робить зрозумiлою загальну структуру ГВС та розкриває причинно-наслiдковi зв'язки мiж її елементами. Особливостi дослiдження ГВС визначають форму опису моделi. В бiльшостi випадкiв використовується символьна форма. Вона завжди абстрактна i тому забезпечує можливiсть формального з нею поводження та використання.
doi:10.20535/1560-8956.9.2006.37503 fatcat:uuhfjrgzhvhrzeie3l2x26d2xa