Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thay van hai lá và van động mạch chủ bằng van nhân tạo cơ học On-X tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngô Phi Long, Nguyễn Trường Giang, Dương Đức Hùng
2022 Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy  
Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm các bệnh nhân được phẫu thuật thay đồng thời van hai lá và van động mạch chủ bằng van On-X tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu, 100 bệnh nhân có chỉ định và được phẫu thuật thay đồng thời van hai lá và van động mạch chủ tại Bệnh viện Bạch Mai từ 7/2105 đến 9/2018, van On-X được lựa chọn, đánh giá sau ra viện. Kết quả: Tuổi 45,8 ± 9,6 năm (22-64 tuổi), nữ 48, nam 52. Triệu chứng khó thở (100%) với NYHA II (36%), NYHA III +
more » ... (64%), rung nhĩ (67%). Siêu âm tim: Các buồng tim trái giãn: Thất trái tâm trương: 55,2 ± 8,9mm, nhĩ trái giãn: 53,8 ± 10,5mm. Tăng áp ĐMP (động mạch phổi): 47,2 ± 13,8mmHg. Trong mổ thay đồng thời van HL và van ĐMC bằng van On-X. Hậu phẫu: 1% chảy máu mổ lại, 3% tử vong sau mổ, tỷ lệ này tương đương các nghiên cứu khác. Đánh giá sau mổ: 97 bệnh nhân cơ năng cải thiện rõ: NYHA I (76,3%), tỷ lệ rung nhĩ giảm, van On-X hoạt động tốt. Kết luận: Bệnh nhân có tổn thương van hai lá và van động mạch chủ phối hợp thường có triệu chứng cơ năng nặng, rung nhĩ. Phẫu thuật thay van 2 van đồng thời mang lại lợi ích cải thiện cơ năng tốt, tử vong phẫu thuật 3%. Van On-X hoạt động tốt.
doi:10.52389/ydls.v17i5.1366 fatcat:blgdigs73vebbcw2qvr4cr2fmu