Features of musculoskeletal support properties of footin the 6-8 years children depending on somatotypes
Особливості опорно-ресорних властивостей стопи дітей 6-8 років залежно від соматотипу

V Kashuba, National University of Physical Education and Sport of Ukraine, D. Afanasiev, N. Domashenko, Pridneprovska state academy of physical culture and sport, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
2020 Vіsnik Kam'janec'-Podіl's'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Іvana Ogієnka. Fіzichne vihovannja, sport і zdorov'ja ljudini  
1 Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна 2 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро, Україна 3 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна Узагальнюючи погляди деяких фахівців можна констатувати той факт, що конституціональний тип є формою прояву природного біологічного розмаїття, яке є дискретним, що визначає природний склад типології варіантів соматотипу. Соматотип відображає
more » ... ні особливості динаміки онтогенезу, метаболіз му, реактивності орга нізму. Зазначені властивості формують індивідуальні особливості структури, а отже, і функції організму, визначають його реакцію на постійно мінливі фактори довкілля. Надійшла до друку 18.09.2020
doi:10.32626/2309-8082.2020.18.31-37 fatcat:4yvfi7clc5f2dm4lsimhbpxcay