Skin potential level under arousal video stimulation in comparison with individual differences in empathy
Електродермальний потенціал при афективній відеостимуляції у осіб із різними рівнями емпатії

D. S. Gorlov, M. Yu. Makarchuk, V. B. Bogdanov, T. V. Kutsenko, V. A. Kharchenko, Yu. P. Gorgo
2010 Біологічні студії  
У роботі досліджений зв'язок між індивідуальним рівнем емпатії та електродермальним потенціалом як вегетативним показником загальної активації організму людини. Емпатія належить до вищих психічних процесів сприйняття й обробки емоційно-забарвленої інформації. Вважається, що, окрім модуляції емоційних реакцій, рівень емпатії пов'язаний із загальним рівнем активації організму, оскільки під час розпізнавання емоцій оточуючих і при співчутті у об'єкта й суб'єкта спостереження залучаються аналогічні
more » ... ділянки мозку, характерні для тієї чи іншої емоції. Завданням даної роботи було визначити взаємозв'язок рівня індивідуальної емпатії (за психологічним опитувальником), суб'єктивного настрою і емоційного напруження з рівнем загальної активації організму обстежуваного (за об'єктивним показником -рівнем електродермального потенціалу). Електродермальний потенціал на долоні був зареєстрований у 60 добровольців до, під час і після афективної емоційної відеостимуляції. Показано, що протягом стимуляції відбувається статистично значуща зміна суб'єктивного настрою, емоційного напруження і загального рівня електродермального потенціалу, а рівень емпатії пов'язаний із показниками динаміки електродермального потенціалу під час переходу обстежуваних від одного типу діяльності до іншого. Ключові слова: електродермальний потенціал, емпатія. ВСТУП Оцінка вегетативних змін, що супроводжують сприйняття й обробку інформації, є одним із важливих напрямів психофізіологічних досліджень. Оскільки вегетативні реакції безпосередньо відображають зміни функціонального стану на підсвідомому рівні, то навіть незначні зміни вегетативних функцій, які спочатку можуть не усвідомлюватись індивідом, з часом здатні спричиняти суттєві зміни у поведінці, самопочутті й настрої. При певних обставинах (повторній або тривалій дії, або сприйнятливості індивіда тощо) такі зміни можуть мати значні наслідки для здоров'я і працездатності людини.
doi:10.30970/sbi.0401.071 fatcat:o23fbuufqbexjlbjwbgjycjoey