Hvorfor velger politistudentene å bli politi? - Om verdier, idealer og et trygt samfunn

Linda Hoel, Erik Christensen
2016 Nordisk Politiforskning  
doi:10.18261/issn.1894-8693-2016-01-04 fatcat:t3xoqcqljnazxfecphdc2tui3a