IN MEMORIAM

Zoran Jelenc
2014 AS: Andragoška Spoznanja  
Na prehodu iz leta 2013 v leto 2014 smo andragogi izgubili kolegico in kolega, ki sta svoji življenji oplemenitila z delom, ki traja dlje od življenja samega. Oba sta bila strokovnjaka, ki sta povezovala svojo zavzetost pri delu za ljudi z raziskovanjem in ustvarjanjem. Čeprav sta bila pripadnika različnih generacij, je bila njuna skupna epistemologija humanizem. MAG. JOŽE VALENTINČIČ (1926-2013) Konec decembra 2013 smo se poslovili od pedagoga in andragoga mag. Jožeta Valentinčiča. Delati
more » ... ed njegovega bogatega življenja in dela nikakor ni preprosta naloga. Leta 1986, ko je Jože za svoje zasluge na področju vzgoje in izobraževanja prejel najvišje državno priznanje -tedaj se je imenovalo Žagarjeva nagrada -, sem v priložnostnem prispevku ob podelitvi napisal, da »uspešno gradi svojo 'življenjsko piramido', čeprav je njeno temeljno ploskev zelo široko zastavil«, prav zato pa, da »rabi toliko več sposobnosti, moči in vztraj nosti, da bi jo zgradil do vrha«, dodal pa sem še, da jo bo »nemara ravno zaradi širine te meljev, na katerih jo je začel graditi, še bolj zanesljivo zgradil, kot bi jo sicer«. Uporabljeno prispodobo naj potrdim s podatki iz njegove življenjske in poklicne poti.
doi:10.4312/as.20.1.107-110 fatcat:h6wmlfugivgafc644ac4sd3pym