Intercyza ślubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i majątkowych między małżonkami w dawnej Polsce

Anna Penkała-Jastrzębska
2022 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Przedmiotem artykułu jest analiza intercyzy ślubnej zawartej przez wojewodę sandomierskiego Jana Tarłę i jego czwartą, ostatnią małżonkę – Zofię z Krasińskich. Wskazany materiał jest tym cenniejszy, że nie był dotychczas analizowany przez badaczy. Podjęte ustalenia o charakterze majątkowym i prawnym stanowiły formę zabezpieczenia interesów umawiających się stron, a także wpłynęły na sposób podziału praw do majątku po bezdzietnej śmierci Jana Tarły w 1750 r. Analizę dokumentu uzupełnia edycja
more » ... dła, przechowywanego w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie.
doi:10.12775/klio.2022.008 fatcat:efnehquau5gqrfeh6xes3hdml4