Συγκριτική μελέτη μεταξύ υψηλών δόσεων σιπροφλοξασίνης έναντι κεφταζιντίμης + αμικασίνης ως εμπειρική θεραπεία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που εμφανίζουν εμπύρετα επεισόδια [thesis]

Ελισάβετ Γρουζή
doi:10.12681/eadd/14074 fatcat:4s52ml7z4ncbbmx4mudx6wbvdm