Άυλο και ενιαίο σύστημα απονομής συντάξεων δημοσίου τομέα [article]

Μαρία Πούγουνα, University Of West Attica, Nikos Tsotsolas
2022
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα παρουσιάσουμε – περιγράψουμε την πρότασή μας για ένα Άυλο και Ενιαίο Σύστημα Απονομής Συντάξεων για τους υπαλλήλους που εργάζονται και θα συνταξιοδοτηθούν από φορείς του Δημόσιου Τομέα. Οι ανάγκες της περιγραφής μας, εντοπίζονται στην Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, που υπάγεται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (εν συντομία e-ΕΦΚΑ). Στόχος μας είναι η διαλειτουργικότητα των τριών διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ ΙΚΑ –
more » ... B ΟΠΣ, τ. ΕΤΕΑΕΠ, ΠΣΕΕΣ) που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, έπειτα και από την τελευταία ενοποίηση – ένταξη του τ. ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ τον Μάρτιο του 2020. Έμπνευσή μας υπήρξε η συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση, καθώς εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, αφού υπάρχουν υπάλληλοι από σχεδόν όλα τα ενοποιηθέντα πρώην ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χρησιμοποιούν στην εργασιακή τους καθημερινότητα και τα τρία αυτά διαφορετικά συστήματα.
doi:10.26265/polynoe-2212 fatcat:s3oxutn6tbgkdpckp2med2ze2i