Relevansen av RCT på rusområdet

Arvid Amundsen
2002 Rus & avhengighet  
Av ARVID AMUNDSEN RCT-studier (Randomised, Controlled Studies) regnes som de beste til å gjøre studier over effekten av forskjellige typer behandling. Michael Gossop har i r&as kronikk i nr. 4, 2002 en del innvendinger mot anvendelse av slike ved vurdering av effekt av behandling av personer som er avhengige av alkohol og narkotika. Hvis en skal sammenligne effekten av to typer behandling er det to ting en må ta hensyn til:
doi:10.18261/issn0809-2834-2002-05-06 fatcat:j465y2snjrh5xbf7sx7o7uza24