Teknologivurdering af alternative drivmidler til transportsektoren

Henrik Duer, Mads Paabøl Jensen
2020
I dette projekt er der udviklet en metode til konsistent at kunne vurdere hvilke alternative drivmidler til transport, der har de største teknologiske og økonomiske potentialer. Der er desuden udviklet og opstillet et struktureret, brugervenligt og gennemsigtigt regnearksværkstøj med beregninger af omkostninger, energieffektivitet og miljøbelastning. Tilgangen i analysen er at se på hele teknologispor, således at vurderingen af drivmidlerne omfatter hele produktionskæden fra frembringelse af
more » ... toffet over konvertering til brændstof og distribution heraf frem til leveringen af den mekaniske energi i køretøjet. Der er udvalgt 10 alternative teknologispor samt to referencespor, benzin og diesel, som belyses. Resultaterne af beregningerne er behæftet med en væsentlig usikkerhed. Der er ganske stor usikkerhed om en række væsentlige inddata, f.eks. opstrømsenergiforbrug for råvarer, emissioner, prisudvikling osv. Endvidere hersker der stor usikkerhed om den teknologiske udvikling på længere sigt, især for de nye teknologier såsom 2. generation bioethanol og brændselsceller, og både med hensyn til tekniske forhold og til omkostningsudvikling. Resultaterne af beregningerne skal derfor tages med forbehold, ligesom der ligger en opgave i løbende at forbedre datagrundlag og forudsætninger.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.5300 fatcat:4gmmf2qgzbdpzj4qgayyx3fw5q