Novosti – izkušnje – pobude: pravno sodelovanje med medicinskim procesom zdravljenja in procesom zdravstvene nege – pridržane naloge zdravstvenega varstva in zdravstvene nege v avstriji*

Gertrude Allmer, prevod/transl.: Bojan Veberič
2002 Obzornik zdravstvene nege  
doaj:a2b824f6790a46d4b008d9e951ea52d1 fatcat:y3feigg45vdgtankmrju4y5hy4