A második esély problematikája az oktatási rendszerben

Klára Bajusz, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék
2019 Szociális Szemle  
Absztrakt A tanulmány a második esély lehetőségeinek megjelenését vizsgálja a hazai közoktatás és felsőoktatás rendszerében. Kitér a korai iskolaelhagyás hazai helyzetére, valamint azokra a változásokra, melyek az iskolarendszerű felnőttoktatásban az utóbbi évtizedekben történtek. A szerző elemzi a felnőttkorban szerzett végzettségek egyenértékűségének kérdéseit is. A tanulmány leszögezi: ha a töredékvégzettségűek számára nem biztosítunk második esélyt, marginalizálódásuk elkerülhetetlen.
more » ... erülhetetlen. Abstract This paper reviews second chance opportunities in the education system of Hungary. It revises early school leaving data, changes in second chance schools in recent decades, and the questions of equivalence of the qualifications achieved in adulthood. If early school leavers do not receive a second chance their marginalisation is inevitable.
doi:10.15170/socrev.2019.12.01-02.03 fatcat:wbynyizghzgv7c6ubjdlq5rhey