MITOCHONDRIA RESPIRATION AND OXIDATIVE PHOSPHORILATION OF RAT TISSUES AT TAURINE PER ORAL INJECTION
Дихання та окисне фосфорилювання мітохондрій тканин щурів за перорального введення таурину

R.D. Ostapiv, V.V. Manko
2015 Fiziolohichnyĭ zhurnal  
Досліджували вплив тривалого перорального введення таурину на інтенсивність дихання мітохондрій та окисне фосфорилювання у тканинах печінки, головного мозку, сім'яників і стегнового м'яза щурів. Для цього самців щурів лінії Вістар масою 190-220 г розділили на три дослідні групи, яким щоденно протягом 28 діб вводили питну воду (контрольна група) або розчин таурину у розрахунку 40 чи 100 мг / кг (І та ІІ дослідні групи відповідно). Швидкість дихання визначали полярографічно з використанням
more » ... да Кларка під час окиснення ендогенних субстратів (V 1 ), за додавання екзогенних α-кетоглутарату (5 ммоль/л) або сукцинату (1 ммоль/л; V S 4 ), коли додавали АДФ до кінцевої концентрації 200 мкмоль/л (V 3 ) та після використання АДФ мітохондріями (V 4 АТФ ). З'ясувалося, що за тривалого введення таурину V 1 зросла у тварин обох дослідних груп у печінці та мозку на 50-60%, проте знижувалась у сім'яниках та м'язах І дослідної групи на 48-73%. У печінці тварин І дослідної групи як за окиснення α-кетоглутарату, так і сукцинату V S 4 , V 3 , та V 4 АТФ були у 4-7 разів вищими за контроль. У печінці тварин ІІ дослідної групи за окиснення α-кетоглутарату ці показники були вищими на 57-126 %. У м'язах І дослідної групи у разі додавання α-кетоглутарату і сукцинату V S 4 , V 3 , та V 4 АТФ були нижчими на 41,4-60,9 %, у м'язах тварин ІІ дослідної групи під час окиснення α-кетоглутарату V 3 була на 23,7 % вища. При додаванні сукцинату V S 4 , та V 4 АТФ зросли на 31-70 % у сім'яниках тварин обох дослідних груп та у мозку І дослідної групи. Однак у мозку тварин ІІ дослідної групи інтенсивність дихання V S 4 була на 38,3 % нижчою. Отже, вплив тривалого введення таурину на інтенсивність споживання кисню мітохондріями є дозозалежним і тканиноспецифічним і, вочевидь, має різне значення та реалізується різними механізмами. Ключові слова: таурин; інтенсивність дихання мітохондрій; окисне фосфорилювання; печінка; мозок; сім'яники; стегновий м'яз.
doi:10.15407/fz61.06.104 fatcat:dwitc5pgendyvprh6vqkqpiz4i