The control of pastures on some farms in Finland - Laiduntarkkailu

Charpenter, C.A.G.
1926 Zenodo  
Keskustellaan tuloksista peltokenttien ja puisten laidunten sadoista ympäri Suomea, samoin kuin eläintuotannosta sekä laitumien ja ylläpidon kustannuksista. - Results on yields from arable fields and wooded pastures from across Finland are discussed, as well as results on animal production and the costs of establishing and maintenance of pastures.
doi:10.5281/zenodo.3378409 fatcat:gpsvnrm2jvcxfl6x3afw6o4rkm