Fáradás hatása a combizmok szabályozására ugróteszt során

Péter Katona, Ivett Soós
2018 Testnevelés Sport Tudomány  
Absztrakt -A neuromuszkuláris rendszer aktuális fáradtsági állapotának megfigyelésére a különböző (függőleges) felugrás-tesztek az egyik leggyakrabban alkalmazott vizsgálatok. Ezeket gyakran elektromiográfiás (EMG) mérésekkel is kiegészítik. Leggyakrabban a fáradást izolált terheléssel (egy ízületben megvalósuló terhelés) érik el, így tehát helyi fáradást (izomfáradást) idéznek elő. Vizsgálatunk célja az általános fáradás (izom-és idegrendszeri vagy központi fáradás) hatásának vizsgálata volt.
more » ... 3 egészséges résztvevő a teszt során a countermovement ugrásokat (CMJ) végzett. Az ugrások magasságát erőplatón vizsgáltuk, továbbá az ugrások során a rectus femoris és a semitendinosus izmok elektromos aktivitását EMG-vel mértük. Ezután következett a fáradási protokoll, amely során a vizsgált személyeknek kerékpár ergométeren kellett elérniük a maximális pulzusszám 85%-át, fokozatosan növekvő ellenállás mellett. A kezdeti ellenállás 50 watt volt, amelyet 2 percenként 25 wattal növeltünk a célpulzusig. A célpulzus elérése után a felugrás teszt újbóli megismétlése következett. A mérés során az ugrás magasságát, továbbá EMG által detektált átlag-és mediánfrekvenciát vizsgáltuk fáradás előtt, illetve után. Nem találtunk szignifikáns eltérést egyik változóban sem a fáradási protokollt megelőző és követő időpontokban végzett mérések esetén. Eredményeink arra utalnak, hogy az általános fáradásnak nagyobb hatása van az ideg-izomrendszertől különböző rendszerekre az emberben, mivel az általunk alkalmazott fáradási protokoll hatására nem volt változás a megfigyelt izmokhoz érkező idegrendszeri jelben illetve a felugrási magasságban. Abstract -The countermovement jump (CMJ) supplemented by electromyography (EMG) is a common monitoring tool used to observe the status of the neuromuscular system (NMS). The studies usually evoke fatigue during an isolated task (e.g. knee extension-flexion in a weight machine), so they cause local fatigue in the muscles. Our aim was to investigate the effect of a more general state of fatigue on the NMS. Thirteen young subjects performed 6 CMJ on a force plate before and after cycling on an ergometer. The load on the ergometer was 50 W in the beginning and it was raised in every 2 minutes by 25 W. The task was implemented until the individual reached 85% of his/her maximal heart rate. During the CMJs EMG of the rectus femoris and the semitendinosus muscles were also recorded from both lower limbs. The jump heights, mean and median frequencies of the EMG were then calculated and compared for the first and second CMJ trials (pre and post fatigue). We found no significant differences in any examined variables. Our findings suggest that the generalized fatigue has a more potent effect on other systems in the humans than on the neuromotor system, because after our fatigue protocol there was no difference in the neural drive to the observed muscles or the jump height.
doi:10.21846/tst.2018.3-4.6 fatcat:6v5nttympbfvjjvg2axzvi3gpq