Katarakt Ameliyatı Sonrası Akut Kornea Ödeminin Bir Nedeni: Descemet Membran Dekolmanı Ayırıcı Tanısı ve Tedavisi

Özlem Barut Selver, Sait Eğrilmez
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Olağan seyirle tamamlanmış fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası akut kornea ödemi gelişen bir katarakt olgusunda, Descemet membran dekolmanının ayırıcı tanı ve etkin tedavisini sunmak. Yetmiş iki yaşında kadın hasta, sağ gözde 12 gün önce geçirilmiş olağan seyirli bir fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası postoperatif halen devam eden yoğun kornea ödemi ve görme bozukluğu ile kliniğimize refere edildi. Hastanın görme keskinliği sağ gözde 2 metreden parmak sayma, sol gözde 0,4 düzeyindeydi.
more » ... düzeyindeydi. Biyomikroskopik muayenede sağ gözde santralde ve medialde daha belirgin olmak üzere yaygın kornea ödemi izlenmekteydi. Sol gözde nükleer skleroz mevcuttu. Göz içi basınçları her iki gözde normaldi. Sistemik sorgusunda arteriyel hipertansiyon öyküsü mevcuttu. Hastaya slit aydınlatma ile tüm kornea alanı taranarak yapılan dikkatli muayene ile medialdeki yan giriş yakınında saptanan Descemet membran dekolmanı ve buna bağlı kornea ödemi tanısı konarak, ön kamaraya perfloropropan (C3F8) enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyonu takip eden 3. günde, kornea endotelinde parasantral Descemet kırışıklıkları dışında kornea saydamdı, sağ gözde görme keskinliği 0,5 düzeyine çıktı. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 486-9) Anah tar Ke li me ler: Descemet membran dekolmanı, korneal ödem, ön kamaraya perfloropropan (C3F8) gaz enjeksiyonu To report the diagnosis and effective treatment of corneal edema due to Descemet's membrane detachment following uneventfully completed phacoemulsification surgery in a case. A 72-year-old female patient was referred to our clinic with a continuing gradual deterioration of vision and diffuse corneal edema in her right eye, 12 days after an uneventful phacoemulsification surgery. Her visual acuity was counting fingers from 2 meters in the right eye and 0.4 in the left eye. Slit lamp examination revealed a corneal edema mostly prominent at the central and medial cornea with a Descemet's membrane detachment near the medial site port area in the right eye. There was a mild nuclear cataract in the left eye. Intraocular pressures were normal in both eyes. The patient had a medical history of arterial hypertension. Descemet's membrane detachment which was close to the medial side port area was detected on a detailed slit lamp examination, and anterior chamber tamponade was performed with perfluoropropane (C3F8) under topical anesthesia. At the third postoperative day, her right eye was comfortable, the corneal epithelial edema had almost cleared, and the Descemet's membrane appeared to be reattached completely with only small wrinkles remaining. Her visual acuity improved to 0.5 in the right eye. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 486-9)
doi:10.4274/tjo.71598 fatcat:kla2x2dghrhallsl5duop66mpy