Legal Aspects of Designing Security System for Critical Information Infrastructure in Ukraine

Serhii Yesimov, Ruslan Skrynkovskyy, Myroslav Kovaliv, Ihor Kret
2018 Traektoriâ Nauki  
Анотація. Поява нових видів злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку робить проблему захисту критично важливої інформаційної інфраструктури актуальною, а розвиток інформаційних технологій і систем та удосконалення комунікаційних технологій переносить ці проблеми з площини технічної у площину юридичну. Критично важлива інформаційна інфраструктура виступає як сукупність територіально розподілених державних і
more » ... ених державних і корпоративних інформаційних систем, мереж зв'язку, засобів комутації та управління інформаційними потоками, організаційних структур, має нормативно-правовий механізм регулювання, що забезпечує їх ефективне функціонування. Особливе місце критично важливої інформаційної інфраструктури зумовлює їх ключову роль в забезпеченні нормального функціонування практично всіх сфер життєдіяльності суспільства і держави -політичної, економічної, соціальної, екологічної, військової та інформаційної. Зміст функціонування системи забезпечення безпеки критично важливої інформаційної інфраструктури включає формування системи забезпечення безпеки і управління системою забезпечення безпеки. Метою системи забезпечення безпеки об'єктів критично важливої інформаційної інфраструктури є забезпечення належного функціонування відповідних об'єктів, в тому числі, в разі реалізації загроз безпеці. При забезпеченні безпеки об'єктів критично важливої інформаційної інфраструктури повинен досягатися баланс інтересів держави та суспільства і інтересів власників об'єктів. У статті з позиції методології системного аналізу розглянуто правові аспекти формування системи безпеки об'єктів критично важливої інформаційної інфраструктури. На основі аналізу охарактеризовано зміст функціонування системи забезпечення безпеки критично важливої інформаційної інфраструктури, складові системи забезпечення безпеки, необхідність розробки проекту Закону України «Про об'єкти критично важливої інформаційної інфраструктури» та відомчих нормативних актів щодо адміністративних процедур у сфері інформаційної безпеки. Ключові слова: інформаційна інфраструктура; інформаційна безпека; кібербезпека; система безпеки; об'єкти критично важливої інформаційної інфраструктури.
doi:10.22178/pos.36-2 fatcat:piwdc4xqubhfbfrpstzmi4pz6q