Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису

В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський
2019 Системи обробки інформації  
1 Вінницький національний технічний університет, Вінниця 2 Вінницький національний аграрний університет, Вінниця МОДЕЛЮВАННЯ ПОКРАЩЕНИХ БАГАТОКРОКОВИХ 2D RSA АЛГОРИТМІВ ДЛЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА СЛІПОГО ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ Розглядаються нові модифікації криптосистеми RSA на 2D випадок, а саме, покращені багатокрокові моделі та алгоритми для криптографічних перетворень (КП) зображень і текстово-графічних документів (ТГД), що враховують їх специфіку та адаптуються до різних
more » ... матів. Наведені формули та алгоритмічні кроки процедур КП зображень чи матричних масивів. Модельними експериментами у програмному середовищі Mathcad продемонстровані функціональні можливості та переваги таких покращених багатокрокових 2D RSA моделей, сліпих електронних цифрових підписів та систем на їх основі для КП. Ключові слова: криптографічні перетворення, система 2D RSA, матричні багатокрокові моделі, зашифрування, розшифрування, моделювання, електронний підпис, алгоритм, тексто-графічний документ.
doi:10.30748/soi.2019.156.12 fatcat:qapf56hk4je75mgbfxmvz4uxuu