Vaikeasti kehitysvammaiseksi diagnosoituun opiskelijaan kohdistuneet suhtautumistyylit yliopisto- ja vapaa-ajan ympäristöissä

Minna Saarinen
2013 Kasvatus & Aika  
Artikkelissa tarkastellaan, millä tavoin yliopisto- ja vapaa-ajan ympäristöjen ihmiset suhtautuvat vaikeasti kehitysvammaiseksi diagnosoituun opiskelijaan. Kehitysvammaiseksi diagnosoidulle 23-vuotiaalle opiskelijalle oli laadittu yksilöllinen ohjelma, johon kuului yliopisto-opintoja, vapaa-ajantoimintoja ja yhteisössä liikkumista. Toiminta perustui tuettuun aikuisopiskeluun. Aineiston koonnissa hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia, haastatteluja ja opiskelijaa koskevia asiakirjoja. Eri
more » ... siakirjoja. Eri tilanteissa esiintyi eniten passiivista ja tasa-arvoista suhtautumista, kun taas suojeleva tai negatiivinen suhtautuminen oli vähäisempää. Opiskelutoverien asenteet, kiire ja oma työskentelyinto olivat tekijöitä, joilla oli merkitystä suhtautumisen säätelyssä.
doaj:e82d1e56bb07479fba20091e1d99712e fatcat:mx7agazm7ng6pn46u6t54goa4q