A SUGGESTION ON THE CITTASLOW URBAN MODEL AND THE PRACTICE OF DIRECT DEMOCRACY: CITTA-MODD (Cittaslow Mobile Direct Democracy)
CITTASLOW KENT MODELİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ PRATİĞİ ÜZERİNE BİR ÖNERİ: CITTA-MODD (Cittaslow Mobil Doğrudan Demokrasi)

İsmet ALACA
2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Cittaslow, dünya genelinde kabul görmüş bir sürdürülebilir kent modelidir. 1999 yılında dört küçük ölçekli İtalyan belediyesi ile yola çıkan Cittaslow Belediyeler Birliği, 2021 yılı itibariyle 30 ülkede 278 üye kente erişmiştir. Hali hazırda Merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow, kentlerin kendi kültürel kimlikleriyle var olabilmeleri adına bir farkındalık oluşturma çabasındadır. En az yarısı üyeliğin ilk aşamasında sağlanmak şartıyla 7 politika başlığı ve 72 kriterden oluşan bir kent modeli
more » ... cittaslow bu kriterlerin henüz hayata geçirilemeyenleri için ilgili kent yönetimlerine (muhatap alınan kurum belediyelerdir) esneklik tanımaktadır. Yukarıda anılan Cittaslow kriterleri önemli ve gerekli olmakla birlikte, bu çalışmanın da konusunu oluşturan, "demokrasi" ve "demokratik katılımcılık", başlıklarda yer almamakta, bağlayıcı olmayan muğlak ifadelerde demokrasi ve katılımcılık adeta temenni düzeyinde kalmaktadır. Oysa Cittaslow tabandan halk desteği ve halk iradesi ile sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasındadır. Yerel demokrasinin seçimden seçime yalnızca oy kullanmak ile sınırlandırılmaması, gerek Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmesi ve gerekse de kenti ilgilendiren tüm kararlarda halkın oyuna başvurulması elzemdir. Bu çalışma "Cittaslow kriterleri, yerel demokrasi ve demokratik katılım bakımından yeterli midir?" sorusundan hareketle yazılmıştır. Çalışmanın hipotezi ise şöyledir: "cittaslow kentlerinin nüfusları düşük olduğundan dolayı gerek seçmen sayısının azlığı ve gerekse de teknoloji kullanımı konusunda cittaslow organizasyonunun ilkesel olumlu duruşu dolayısıyla, mobil telefonlar üzerinden doğrudan demokrasinin işletilmesine elverişlidir." biçimindedir. Çalışma yalnızca bununla yetinmeyerek Citta-MODD (Cittaslow Mobil Doğrudan Demokrası) adıyla bir başlık ve alt kriter önerisinde bulunmaktadır. Keza Uluslararası Cittaslow Birlik Tüzüğü'nün, Birlik'in kuruluşundan günümüze değin defalarca değişikliğe uğramış olması, onun ne denli dinamik bir yapıda olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu çalışma merkezine yavaşlık felsefesinin en gözde kurumlarından birini, Cittaslow'u almıştır. Cittaslow'un mevcut kriterlerine ilave olarak yerel demokrasi ve katılımcılığı öne çıkaracak yeni bir başlıkla öneride bulunmayı ummaktadır. Bu öneri, yavaşlık felsefesinin ruhuna uygun görülmektedir.
doi:10.31463/aicusbed.1049904 fatcat:bfrtdt5bx5bpzetug4mnyghj7i