Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць / НАН України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". – Львів, 2017. – Вип. 2 (124). – ISSN 2071-4653

Oksana Shpak, R. M. Skrynkovskyy
2018 Figshare  
Шпак О. Г. Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства і діагностика резервів її зростання / О. Г. Шпак, Р. М. Скриньковський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць / НАН України, ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". – Львів, 2017. – Вип. 2 (124). – С. 62–65.
doi:10.6084/m9.figshare.6205106.v1 fatcat:ix6bbqnk65dghcdmiyaokb5fhu