Vrouwengeschiedenis en de 'gevestigde' geschiedwetenschap

M. Schwegman, J.H. Blok, W.W. Mijnhardt
1994 BMGN: Low Countries Historical Review  
Vrouwengeschiedenis en de 'gevestigde' geschiedwetenschap. Een ontmoeting MARJAN SCHWEGMAN Inleiding In mei 1978 werd de historica Josine Blok door de Groene Amsterdammer geïnterviewd in verband met de eerste landelijke manifestatie van wat toen nog het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis heette. Zij zegt in dat interview onder meer: Op langere termijn kan de studie van vrouwengeschiedenis grote gevolgen hebben. Ze zal naar onze vaste overtuiging het beeld van de geschiedenis op tal van
more » ... drastisch wijzigen. Stel je voor, de helft van de geschiedenis moet nog geschreven worden. Omdat vrouwen een heel andere maatschappelijke positie hebben ingenomen, moeten allerlei historische verschijnselen anders geïnterpreteerd en geëvalueerd worden; de geschiedenis zal daardoor niet zozeer worden aangevuld (volgens het model een half plus een half is één), ze zal veeleer een wezenlijk andere worden.
doi:10.18352/bmgn-lchr.3776 fatcat:srzzogliwbdxtgme3nkrkthe34