Θεσμικά Αντίβαρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μαρία Περικλή Τολίκα
2018
Στη χώρα μας σήμερα περισσότερο από ποτέ ακούγονται οι όροι «έλλειμμα δημοκρατίας» και «κρίση νομιμοποίησης». Το πολιτικό σύστημα δεν διαθέτει την απαραίτητη αίγλη και το απαιτούμενο κύρος. Οι πολίτες αισθάνονται παραγκωνισμένοι από τις αποφάσεις και τη διαχείριση της εξουσίας, ενώ παράλληλα πληρώνουν ακριβό τίμημα για κάθε επιλογή και κακοδιαχείριση των κυβερνόντων. Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι και το εγγύτερο επίπεδο εξουσίας στον πολίτη, η ανάγκη για
more » ... των πολιτών στη διακυβέρνηση βρίσκει ως ένα βαθμό ανταπόκριση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που επιχείρησε το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η παρούσα εργασία δομείται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα σκιαγραφείται το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και το σύγχρονο ελληνικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι μεταρρυθμιστικές καινοτομίες στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις επόμενες τρεις αναλύονται διεξοδικά οι νέοι καλλικρατικοί θεσμοί της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και του Συνηγόρου του Δημότη και της Επιχείρησης, οι οποίοι συνιστούν κατεξοχήν νέους θεσμούς της «συμμετοχικής διακυβέρνησης» (participatory governance) στην Ελλάδα. Συμπερασματικά, η θεσμοθέτηση των παραπάνω τριών οργάνων αποτέλεσε μια ιδιαίτερη καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς για πρώτη φορά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες - ακόμη και σ' εκείνους που δεν απολαμβάνουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα - πολιτικής συμμετοχής. Η αποτίμηση της λειτουργίας των θεσμών κατά την πρώτη καλλικρατική περίοδο καταδεικνύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως χρειάζεται μεγαλύτερη στοχευμένη προσπάθεια και αποτελεσματικότερη δράση ώστε αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια να αφομοιωθεί πλήρως από την ελληνική κοινωνία και να συγκλίνει με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.
doi:10.26262/heal.auth.ir.287064 fatcat:mej5zuxwsfb35br2qulgnqb224