Окремі аспекти правового середовища реалізації відповідальності в системі господарсько-торговельної діяльності

О. В. Онишко
2020 Ірпінський юридичний часопис  
У статті досліджено окремі аспекти реалізації юридичної відповідальності в системі правового регулювання господарсько-торговельної діяльності за діяння, пов'язані з веденням такої діяльності, а також з неналежним виконанням її учасниками своїх зобов'язань. Доведена необхідність у разі кваліфікації діянь та модифікації засобів відповідальності й порядку їх реалізації враховувати правові, особистісні та соціальні аспекти відповідальності, однак у їх взаємозв'язку, що сприятиме розкриттю природи і
more » ... розкриттю природи і змістовної сутності феномену відповідальності як соціально-правового явища. Розглянуто окремі особливості реалізації господарсько-правової відповідальності в системі правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.
doi:10.33244/2617-4154.2.2019.54-62 fatcat:vc5ojs2pmjdpnhwx2pb4puurbq