Bir Üretim İşletmesinde Simülasyon Yöntemi ile Darboğaz Analizi ve Sistem İyileştirmesi

Ege CİHANGİR, Fatma DEMİRCAN KESKİN, Ural Gökay ÇİÇEKLİ, Gökhan YAKAN
2021 European Journal of Science and Technology  
Öz Üretim süreçlerinde iyileştirmelerin yapılabilmesi ve performans artışının sağlanabilmesi için sistemin mevcut durumunun gerçek süreç verileriyle ortaya konması ve süreçte aksaklık yaratan noktaların tespit edilebilmesi gerekmektedir. Üretim sistemlerinde mevcut durumun analiz edilmesi, darboğazların belirlenmesi, çıktı miktarı ve kaynak kullanımını iyileştirecek önerilerin ortaya konması ve değerlendirilebilmesinde simülasyon sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu çalışmada elektrik motoru
more » ... eten bir firmanın bir stator yarı mamul üretim hattının, AnyLogic yazılımı kullanılarak kesikli olay simülasyon modeli geliştirilmiştir. Ele alınan hatta 8 makine ve 11 operatör kaynağı kullanılarak akış tipi üretim gerçekleştirilmektedir. Model ile darboğaz belirleme ve hatta kaynak kullanım oranlarını maksimize eden ve stok maliyetlerini minimize eden akışın oluşturulması amaçlanmaktadır. Model parametreleri, hatta ilişkin geçmiş bir yıllık veriler kullanılarak yapılan girdi analizi ile hazırlanmıştır. Simülasyon modelinin çalıştırılması ile mevcut durum analiz edilmiştir. Bulgular, hatta yer alan sarım makinesinin darboğaz olduğuna işaret etmektedir. Sistem performansını iyileştirmek için, hattın verimliliği ve kaynakların kullanım oranlarına odaklanılarak, sarım makinesinin ideal üretim miktarı belirlenmiştir. Ayrıca, hat için yeni bir yerleşim önerisinde bulunularak bu önerinin operatör kullanım oranına katkısı değerlendirilmiştir.
doi:10.31590/ejosat.1012124 fatcat:hd5h6rz6sbayhcx2qv5r3rmexa