ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАНДИКАПІЗМУ ЯК НЕГАТИВНОГО Й УПЕРЕДЖЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗДОРОВ'Я

Дарія Гошовська, Ольга Фінів
2020 Психологія: реальність і перспективи  
У статті висвітлено психологічні особливості негативного впливу гандикапізму на життєдіяльність людей з психофізичними вадами. Проаналізовано основні наукові підходи до проблеми негативного впливу гандикапізму на психогенезу неповносправної депривованої особистості. Розкрито сутнісні ознаки та змістово-функціональну специфіку гандикапізму як несприятливого чинника для особистісного і соціального розвитку людей із вадами здоров'я. Гандикапізм синтезує в собі інтолератнте й антигуманне,
more » ... і ксенофобське, жорстке й агресивне ставлення до неповносправних людей та досить часто проявляється як байдужість, цинізм та інші аморальні настановлення щодо них. Констатовано, що гандикапізм може слугувати безпосередньою причиною появи розладів невротичного характеру, насамперед підвищеної тривоги та різновидової тривожності, фрустрованості та підвищеної нервово-психічної напруженості, а також мати наслідком пасивність реакцій на соціальні взаємодії, боязкість, замкнутість, неконтактність тощо. Обгрунтовано необхідність комплексного медико-психолого-педагогічного супроводу, насамперед через залучення сучасних психореабілітаційних технологій.
doi:10.35619/prap_rv.vi14.150 fatcat:2rtfntowtrbe7m5vafwrr4tfhq