Det skjulte pensum

Morten Søby Redaktør
2006 Nordic Journal of Digital Literacy  
The prosperity of a nation, geographical region, business, or individual depends on their ability to navigate the knowledge space. (Pierre Lévy) Den digitale dannelsen handler om å kunne vandre på Internett, oppøve ferdigheter til å lese tekster, tolke sjangrer, vaere kildekritisk, produsere tekster, kommunisere og utvikle laeringsstrategier. Eller som sosiologen Manuell Castells sier: «Internet is the fabric of our lives» (Castells, 2001:1). En skoleelev må i dag beherske ulike møtesteder; fra
more » ... intimsfaeren med chat, der elever daglig diskuterer kjaerester eller norskoppgaver -til helt andre og større arenaer hvor du spiller rollespill på nettet i månedsvis sammen med flere tusen mennesker. Det er viktig å se sin rolle i ulike sammenhenger. Men det er også viktig å bruke Internett til å utvide sin laeringshorisont, og til syvende og sist vaere kreativ og skape seg selv på Internett. Gjerne ved blogging eller podcasting. Anskaffelse og bruk av LMS og bruk av e-post blir i enkelte skoleutviklingsprosjekter definert som det endelige målet for oppfyllelse av digitalisering av skolen. En slik forståelse tar ikke hensyn til unges faktiske mediebruk og kommunikasjonsformer, og bidrar heller ikke til fornyelse av pedagogisk praksis. De siste tre årene har både Internett og populaere Internett-baserte kommunikasjonsformer endret seg, eller fått utbredt massepopularitet blant barn og unge. En ny generasjon av webbaserte tjenester muliggjør samarbeid og informasjonsdeling online. Brukeropplevelsen er i mange tilfeller naermere opp til PC-ens enn vanlige websider. Web 2.0 1 åpner for massepublisering (webbasert sosial programvare), som blogger og wikis. Blogging er spesielt interessant i forhold til skolen som en tekstbasert, lavteknologisk løsning med fokus på meningsytringer og kommentering. I klasserommet vegrer mange laerere seg mot å bruke elevenes digitale ferdigheter faglig og pedagogisk. Teknologiskepsisen finnes ikke bare i den pedagogiske praksis, men også i pedagogiske teorier.
doaj:754fd5ad33954b90b4c34584eb0f99db fatcat:oxfnauafdvbvphleysndwg36dm