Η δύναμη της κινούμενης εικόνας και του εκπαιδευτικού βίντεο στην προώθηση της μάθησης

Bικυ Eυάγγελος Γεωργαντα
2020 Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η παιδεία αποτελεί βασικό συστατικό µιας πολιτισµένης κοινωνίας, ως προϋπόθεση και εγγύηση τόσο της συνέχειάς της όσο και της καινοτομίας της. Η σημασία τόσο της γενικής παιδείας όσο και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αφορά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η ανάγκη για την καλλιέργεια της ικανότητας της ανάγνωσης και της αξιολόγησης των οπτικών μηνυμάτων προβάλει επιτακτικά στη σύγχρονη συγκυρία στο βαθμό που η εικόνα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο
more » ... όλο στο σύγχρονο επικοινωνιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Tο σχολείο, ως φορέας αγωγής, καλείται να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τα αναγκαία εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τον αντίστοιχο κώδικα επικοινωνίας. Η κυριαρχία των εικόνων και η χρήση πολυτροπικών κωδικών επικοινωνίας προβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη για παροχή οπτικοακουστικής παιδείας, στο πλαίσιο του πολυγραμματισμού, η οποία θα στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών μέσα στο σχολείο με κώδικες και μεθόδους, ώστε να εξοπλίζονται με εργαλεία κριτικής αντιμετώπισης των εκπεμπόμενων μηνυμάτων είτε αυτά είναι γραπτά, είτε οπτικά ή ηχητικά. Η εξοικείωση με τις εκφραστικές δυνατότητες των οπτικοακουστικών τεχνών περιλαμβάνει όχι μόνο την προσέγγιση και γνωριμία των παιδιών με χαρακτηριστικά έργα, αλλά και τη δυνατότητα των παιδιών να παράγουν τα δικά τους έργα. Στόχος θα πρέπει να είναι η ενσωμάτωση προγραμμάτων οπτικοακουστικού γραμματισμού στα προγράμματα σπουδών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα του ελληνικού σχολείου. Από την άλλη πλευρά το εκπαιδευτικό βίντεο, όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο μπορεί να ενεργοποιήσει μια σειρά από μηχανισμούς μάθησης και να αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
doi:10.12681/icodl.2296 fatcat:e7cdpbowpzff7masxx5wwkeqn4