REAL-WORLD OBSERVATIONAL STUDY REGARDING GLUCOSE CONTROL IN INSULIN TREATED DIABETES MELLITUS PATIENTS. GLUCOSE VARIABILITY PATTERNS ANALYSIS USING CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM (CGMS)

MIHAELA SIMONA POPOVICIU
2021 Farmacia  
In the present study there were evaluated 167 diabetes mellitus patients treated with insulin (without treatment with other oral antidiabetics or other non-insulin injectable antidiabetics) from the Clinical County Hospital of Oradea, Romania in terms of the prescribed insulin therapy (IT) regimen: long-acting (basal) insulin analogues, long-acting insulin analogues and rapidacting (prandial) insulin analogues or premixed insulin and the impact of the IT regimen on the glycaemic control
more » ... ed by glycosylated haemoglobin (HbA1c). 35.11% of those with basal IT (n = 92), 32.69% of those with basal and prandial IT (n = 52) and 28.57% of those with premixed IT (n = 21) reached a moderate glycaemic control (HbA1c < 7.5%) without any statistically significant differences (p = 0.84). 12 patients were selected by systematic sampling and evaluated for 6 -8 days by inserting a continuous blood glucose monitoring system (CGMS) in a private practice healthcare office. It was found that in 72% of the monitoring period patients are outside the target glycaemic range of 70 -150 mg/dL because of hyperglycaemic excursions, in 26% they fell within the therapeutic range and in 2% they were outside the range because of hypoglycaemic excursions. The frequency of hypoglycaemia was high, 50%, but the majority were mild hypoglycaemias and the time spent in hypoglycaemia was extremely short. Therefore modern IT is safe in terms of the risk of hypoglycaemia but glycaemic control is rarely achieved. Hyperglycaemic excursions as demonstrated by CGMS data cannot be explained as hyperglycaemia consecutive to hypoglycaemia. Rezumat În studiul de față au fost evaluați 167 de pacienți cu diabet zaharat insulino-necesitant din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Oradea (fără tratament cu antidiabetice orale sau alte antidiabetice injectabile non-insulinice) în ceea ce priveşte tipul de insulinoterapie (IT) folosit: analogi de insulină cu acțiune îndelungată (insulină bazală), analogi de insulină bazală şi analogi de insulină cu acțiune rapidă (insulină prandială) sau insulină premixată, respectiv impactul tipului de IT asupra controlului glicemic determinat prin hemoglobina glicozilată (HbA1c). 35,11% din cei cu IT bazală (n = 92), 32,69% din cei cu IT bazală și prandială (n = 52) şi 28,57% din cei cu IT premixată (n = 21) au atins controlul glicemic moderat (HbA1c < 7,5%) fără a exista diferenţe semnificative statistic (p = 0,84). Au fost selectaţi 12 pacienţi prin eşantionare sistematică şi monitorizaţi timp de 6 -8 zile prin montarea unui sistem de evaluare continuă a glicemiei (CGMS) în cadrul unui cabinet privat. Se constată că, în 72% din perioada de monitorizare, pacienţii sunt în afara intervalului glicemic ţintă de 70 -150 mg/dL prin excursii hiperglicemice; în 26% se încadrează în intervalul terapeutic, iar în 2% sunt în afara intervalului prin excursii hipoglicemice. Frecvenţa hipoglicemiilor a fost mare, 50%, dar majoritatea au fost hipoglicemii uşoare, iar timpul petrecut în hipoglicemie a fost extrem de redus. Aşadar IT modernă este sigură din punct de vedere al riscului de hipoglicemie, dar controlul glicemic este rar atins. Excursiile hiperglicemice după cum demonstrează datele CGMS nu pot fi explicate ca fiind hiperglicemii reactive unor episoade hipoglicemice.
doi:10.31925/farmacia.2021.2.19 fatcat:jhrwnhm6bvcdlp6vppkg67hsei