Desire for Authenticity
Głód autentyzmu

Marian Golka
2016 Opuscula Sociologica  
opuscula sociologica nr 1 [15] 2016 ISSN 2299-9000 STRESZCZENIE Tekst dotyczy rozumienia i poszukiwania autentyzmu/ autentyczności. To poszukiwanie jest dostrzegalne w różnych sferach życia, lecz może najbardziej we współczesnej turystyce. Rozważania mają charakter bardziej teoretyczny niż empiryczny. Obecne są w nich dwie tezy. Jedna dotyczy tego, że niezwykle trudno uchwycić znaczenie autentyzmu, któremu zaprzecza nieprawda, kłamstwo, obłuda i pretensjonalność, udawanie i pozór, nieszczerość
more » ... nienaturalność, podrabianie i kopiowanie. Dziś wiele wytworów kultury ma taki właśnie mało autentyczny i powierzchowny charakter. Druga teza mówi, że najbardziej uporczywe poszukiwanie autentyczności dokonuje się w czasach mało autentycznychczyli w nowoczesności -a więc w świecie skądinąd niemal zupełnie sztucznym, upozorowanym.
doi:10.18276/os.2016.1-01 fatcat:wowpsjlcmrftnf73mzw27bgmtq