ODNOSI U TIMU ZASNOVANI NA SCRUM PRISTUPU

Dijana Tošić
2019 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Fokus ovog rada je istraživanje i prepoznavanje efekta primene i uticaja agilnog softvera razvojne metode na iskustvu timova 3 vodeće kompanije, kao novijeg način rada tj. pristupa timskoj realizaciji aktivnih zahteva. Pored toga, cilj ovog istraživanja je i u dobijanju realne slike timske funkcionalnost i motivacijei, odnosa članova prema timu i pravilima definisanim Scrum pristupom.
doi:10.24867/03gi08tosic fatcat:vdn3qfiazfenpas37t6u5wodfa