Δικαιοσυγκριτική Μελέτη (Κύπρος-Ελλάδα) της Δικονομικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης

Ανδρέας Χριστάκη Χρίστου
2018
Ελλάδα και Κύπρος, δύο κράτη, που βρίσκονται γεωγραφικά πλησίον το ένα με το άλλο, εφαρμόζοντας, όμως, η μεν πρώτη κανόνες Ηπειρωτικού Δικαίου και η μεν δεύτερη κανόνες Κοινοδικαίου. Η Κύπρος, μικρότερη γεωγραφικά και πληθυσμιακά χώρα, με συνάμα πιο «κλειστή» κοινωνία φαίνεται ότι, έχει νομοθετήσει, στο σύνολο, αυστηρότερα από ότι η Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτού, ορισμένοι να υποστηρίζουν ότι, παρά το γεγονός, ότι, οι νοοτροπίες των πληθυσμών των δυο κρατών ομοιάζουν, εντούτοις, η αυστηρότερη
more » ... των προβλεπομένων ποινών και κατ' επέκταση η αυστηρότερη – συντηρητική αντιμετώπιση από μέρους των Δικαστηρίων στην Κύπρο καταλήγει στην επίτευξη τέτοιας γενικής πρόληψης, που η Ελλάδα έχει να ζηλέψει. Κατά την άποψη του γράφοντος, η θεώρηση αυτή, εν μέρη, έχει έρεισμα, όμως, η τόση αυστηρότερη και συντηρητική διάθεση, άμεσα επηρεασμένη από την λαϊκή βούληση, καταλήγει πολλές φορές στην μη εξατομίκευση της ποινής, αλλά στην προσπάθεια ικανοποίησης του λαϊκού συναισθήματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της εξάρτησης και των εξαρτημένων προσώπων και στην ποινική μεταχείριση των προσώπων αυτών, που πέραν της προσωπικής χρήσης, τελούν αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, κατά βάση στην ανάγκη συντήρησης της εξάρτησης ή και άλλα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, όντας εξαρτημένοι και χωρίς η παράνομη πράξη τους να βρίσκεται κάτω από την ανάγκη συντήρησης της εξάρτησης τους. Γίνεται μελέτη των τριών νομοθετημάτων, ήτοι, του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ν. 4139/13, της Ελλάδος και του Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, Ν. 29/1977, της Κύπρου και του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, Ν. 41 (Ι)/2016 και πάλι της Κύπρου, αλλά, επιπλέον, του περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμου, Ν. 57 (Ι)/1992, ο οποίος προσφάτως καταργήθηκε με το Ν. 41 (Ι)/2016, όσον αφορά στις πρόνοιες των σχετικά με την ποινική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών με παράλληλη μελέτη και συσχετισμό των νομολογιών των [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.297254 fatcat:3rr3tanpqjc5tm3twsfnrme6pm