İL ÖZEL İDARELERİNİN YEREL YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ YERİ VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: BARTIN İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ

Erdal GÜLER, Özgür ÖNDER
2021 Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  
doi:10.46849/guiibd.874327 fatcat:jc2r3jb76zdp7oo5wty35akiri