Afasia hizkuntzaren antolaketarako erakusleiho

Amaia Munarriz
2016 EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria  
Afasiaren azterketak hizkuntzaren antolaketarako ebidentzia enpirikoa eskaintzen du, horregatik da ekarpen garrantzitsua eredu neurolinguistiko eta psikolinguistikoak garatzeko. Lan honetan, afasiologiarako sarrera labur gisa, burmuineko lesioen ikerketak hizkuntzaren eta hizkuntza osagaien antolaketaz zer erakutsi duen berrikusten da. Horretarako, aurkezten dira, batetik, afasiologiaren historian hizkuntzaren irudikapenaren inguruan izandako ikuspegi nagusiak eta, bestetik, zer-nolako datuak
more » ... kaintzen dituen afasiak hizkuntz osagaien antolaketa funtzionalerako eta hizkuntzalaritza teoriarako.
doi:10.1387/ekaia.14580 fatcat:5cz5s6sojjgqvek4yuqelbu6cm