The Non-Tax Revenues in the Revenue System of the State Budget of Ukraine
Неподаткові надходження в системі доходів Державного бюджету

O. S. Syrovetnyk, Kyiv National University of Trade and Economics
2019 Bìznes Inform  
2019 СИРОВЕТНИК О. С. УДК 336.144 JEL: H60; H61 Сироветник О. С. Неподаткові надходження в системі доходів Державного бюджету України Метою статті є визначення особливостей формування неподаткових надходжень, що сприятиме вдосконаленню системи бюджетного фінансування. Описано види неподаткових надходжень до державного бюджету, визначені Бюджетним кодексом України; розкрито особливості акумулювання неподаткових надходжень до бюджету держави та здійснено порівняння функцій податкових і
more » ... их доходів. Проаналізовано структуру та динаміку неподаткових надходжень до Державного бюджету України. Зроблено висновок, що найвищу питому вагу в структурі неподаткових надходжень до бюджету країни займають доходи від власності та підприємницької діяльності, які зросли від 31,87% у 2009 р. до 52,93% у 2018 р. Визначено тенденції питомої ваги неподаткових надходжень Державного бюджету України у валовому внутрішньому продукті в період 2009-2018 рр. Визначено, що даний показник протягом звітного періоду в середньому становив 4,4%. Оцінено фіскальний та економічний потенціали основних груп неподаткових надходжень і виявлено основні проблеми та фактори впливу на формування неподаткових надходжень у доходах бюджету. Подальший розвиток отримали підходи до вивчення функціонування неподаткових надходжень у частині планування та прогнозування для сприятливого розвитку економіки в цілому Запропоновано підходи до вдосконалення системи бюджетного фінансування шляхом збільшення видів та розширення обсягів неподаткових надходжень. Зокрема, збільшення суми штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення ефективності сплати оренди державного майна, плати за ліцензії для випуску та проведення лотерей, контролю за реалізацією майна бюджетних установ. Аргументовано їх переваги через пошук додаткових, альтернативних джерел фінансування та внесення змін у законодавство країни. Ключові слова: неподаткові надходження, податки та збори, державний бюджет, доходи бюджету, валовий внутрішній продукт, економічний потенціал. DOI: Ключевые слова: неналоговые поступления, налоги и сборы, государственный бюджет, доходы бюджета, валовой внутренний продукт, экономический потенциал.
doi:10.32983/2222-4459-2019-9-239-244 fatcat:tqgztidv4bcynp7mlll75unyay