Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)

M. Arvanitakis, J. Devière
2009 Endoscopy  
Aim: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) has an important place in the diagnosis and treatment of hepatobiliary and pancreatic diseases. Th is study discusses the outcomes of 3664 ERCPs in 3136 patients over the course of 10 years. Materials and methods: Th e records of 3664 ERCPs of 3136 patients, Results : Th e age range was 4-94 years (mean: 55.1 years), and 1816 patients (57.9%) were female. Th e most common indication was the presence of obstructive jaundice and/or a high
more » ... ndice and/or a high serum bilirubin level (2289 patients, 73.0%). Th e average ERCP duration was 16.5 min (range: 5-45 min). A repeat ERCP was needed in 528 patients (16.8%), and cannulation was successful in 2965 patients (94.5%). Endoscopic sphincterotomy was performed in 2797 patients (89.2%), biliary balloon application in 2768 (88.3%), and stone extraction in 2231 (71.1%). Complications occurred in 118 patients (3.8%), and the most common complication was acute pancreatitis (54 patients, 1.7%). In this series, 5 patients (0.2%) died. Conclusion: Despite its associated morbidity and risk of mortality, ERCP is a reliable method in diagnosing and treating hepatobiliary and pancreatic diseases. Endoskopik retrograt kolanjiyopankreatografi (ERCP): 10 yılda 3136 olgunun sonuçları Amaç: Endoscopik retrograt kolanjiyopankreatografi (ERCP) karaciğer-safra sistemi ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, 10 yıllık bir sürede 3136 hastada uygulanan 3664 ERCP'nin sonuçlarını tartışmaktadır. Yöntem ve gereç: Ocak 2000-Ocak 2010 arasında 3136 hastada yapılan 3664 ERCP'nin kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Yaş dağılımı 4-94 arasındaydı (ortalama 55,1 yıl) ve 1816 hasta (% 57,9) kadındı. En sık endikasyon tıkanma sarılığı ve/veya yüksek serum bilirübin düzeyi varlığıydı (2289 hasta, % 73,0). Ortalama ERCP süresi 16,5 dakikaydı (dağılım: 5-45 dakika). Tekrarlanan ERCP 528 hastada (% 16,8) gerekti ve kanülasyon 2965 hastada (% 94,5) başarılıydı. Endoskopik sfi nkterotomi 2797 hastada (% 89,2), biliyer balon uygulaması 2768'inde (% 88,3) ve taş çıkarılması 2231'inde (% 71,1) uygulandı. Komplikasyon 118 hastada (% 3,8) ortaya çıktı ve en sık komplikasyon akut pankreatitti (54 hasta, % 1,7). Bu seride 5 hasta (% 0,2) öldü. Sonuç: Morbidite ve mortalitesine rağmen ERCP, karaciğer-safra sistemi ve pankreas hastalığının tanı ve tedavisinde güvenilir bir yöntemdir.
doi:10.1055/s-0029-1215088 pmid:19750450 fatcat:a5dccrn7frbtpkbfwdxnshysxi