A new record for the macromycota of Turkey

Mustafa Emre AKÇAY
2020 Anatolian Journal of Botany  
The marasmioid species, Marasmius collinus (Scop.) Singer, belonging to the family Marasmiaceae, is given as new record for the mycobiota of Turkey from Sarıkamış Allahukeber Mountains National Park (Kars/Erzurum). A brief description of the taxon is given together with its photographs related to macro and micromorphologies. Özet: Marasmiaceae familyasına ait bir marasmioit tür olan Marasmius collinus (Scop.) Singer Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'ndan (Kars/Erzurum) Türkiye
more » ... sı için yeni kayıt olarak verilmiştir. Taksonun kısa betimlemesi makro ve mikromorfolojisine ait fotoğraflarla birlikte verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Marasmius collinus, Marasmiaceae, yeni kayıt, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, Türkiye Citation: Akçay ME (2020). A new record for the Mycota of Turkey. Anatolian Journal of Botany 4(1): 8-10.
doi:10.30616/ajb.691107 fatcat:3lkrl7nhxbccbczf6bft7p7k4u