Investigation of Nanofibrous Mats Produced from Poly (vinyl alcohol)/Sodium Alginate Blends by Using Electrospinning Method

Gökçe COŞKUN ÜSTÜNDAĞ, Esra KARACA
2009 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Özet: Kahverengi deniz yosunlarından elde edilen ve doğal bir biyopolimer olan alginatın elektro çekimindeki zorluklar henüz aşılamamıştır. Bu çalışmada, sodyum alginatın iki farklı konsantrasyondaki (%1 ve %2) sulu çözeltileri, biyouyumlu sentetik bir polimer olan poli (vinil alkol)'ün sulu çözeltisi ile karıştırılmıştır. Farklı hacim oranlarındaki poli (vinil alkol)/sodyum alginat karışım çözeltilerinden elektro çekim yöntemi ile nanolifli yüzeyler elde edilmiştir. Karışım çözeltilerine ait
more » ... çözeltilerine ait viskozite, yoğunluk, pH, elektrik iletkenliği ve yüzey gerilimi özellikleri tespit edildikten sonra elektro çekim yöntemi ile elde edilen yüzeyler, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile analiz edilmiş, ortalama lif çapları hesaplanmıştır. Böylece, çözelti parametreleri ile nanolif çaplarının ve yüzey özelliklerinin ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen deneysel çalışma ile, sodyum alginatın %1'lik konsantrasyonunda daha başarılı elektro çekim sonuçları alındığı görülmüştür. Ayrıca, yüksek viskozite ve pH, düşük elektrik iletkenliği ve yüzey gerilimi değerleri ile dikkat çeken 2/1 karışım oranındaki %9 poli (vinil alkol) / %1 sodyum alginat çözeltisinin elektro çekiminden optimum sonuçların alındığı boncuksuz, üniform ve ultra ince nanolifler elde edilmiştir. Abstract: Electrospinning of a natural biyopolymer alginate which is produced from brown seaweeds is still a challenge. In this study, aqueous solutions of sodium alginate (with concentrations of 1% and 2%) were blended with aqueous solution of, a biocompatible, synthetic polymer, poly (vinyl alcohol) (with concentration of 9%). Nanofibrous mats from poly (vinyl alcohol)/sodium alginate solution blends were produced in different volume ratios. After the determination of solution properties such as viscosity, density, electrical conductivity, pH and surface tension, electrospun alginate nanofibers were analyzed by using Scanning Electron Microscope (SEM) and average fiber diameters were measured. So, relationship between solution properties and fiber diameters, surface properties were investigated. During experimental studies it was observed that solution blends which consisted of 1% sodium alginate solution could be electrospun more successfully. Also, beadless, uniform, smooth, ultrafine fibers from the 2/1 solution blends of 9% poly (vinyl alcohol) / 1% sodium alginate, which had high viscosity and pH, low electrical conductivity and surface tension values were produced.
doi:10.17482/uujfe.97755 doaj:258df6eb695844f291e31e231eb19771 fatcat:oj7w7egrqrbdzdjwgzn7shgmxu