Crop yield and seed quality of agricultural crops under using plants growth regulators

Михайло Григорович Василенко, Анатолій Петрович Стадник, Павло Миколайович Душко, Мар'яна Василівна Драга, Ольга Олександрівна Кічігіна, Юлія Олександрівна Зацарінна, Сергій Васильович Перець
2018 Agroecological journal  
Стрімке зростання чисельності населення Землі якнайшвидше потребує розробок нових способів та технологій збільшення врожайності найважливіших сільськогосподарських культур. Останніми роками внесення добрив та застосування інших засобів хімізації в Україні різко скоротилося, що зумовило зниження родючості ґрунтів. Унаслідок дефіциту ресурсозабезпеченості відповідних профільних виробництв урожайність сільськогосподарських культур формується переважно завдяки природним запасам елементів живлення
more » ... унту. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають створення оптимальних умов живлення рослин та надійного їх захисту від шкідників, хвороб і бур'янів у агроценозах. Поряд із селекційно-генетичними і біотехнологічними методами одним із резервів підвищення врожайності і якості продукції рослинництва є використання регуляторів росту рослин (РРР). Під РРР розуміють препарати як синтетичного, так і природного походження, яким властива висока біологічна активність і які в незначних кількостях, у мікро-дозах, викликають зміни фізіологічних і біохімічних процесів, процесів росту і розвитку рослин, впливаючи на продуктивність сільськогосподарських культур [1] [2] [3][4]. Використання РРР є одним із важливих засобів, що впливають на строки дозрівання культур, підвищення стійкості рослин до негативних чинників навколишнього природного середовища, забезпечують підвищення врожайності, поліпшення якості і зберігання продукції рослинництва. Науково обґрунтоване застосування елементів агротехнологій за використання РРР надасть змогу зменшити норми внесення мінеральних добрив та пестицидів, що сприятиме зменшенню вмісту забруднювачів у вирощуваній продукції. Завдяки застосуванню РРР достовірно поліпшуються і агрохімічні властивості ґрунту, зокрема його біологічна активність [1, 5] . Наразі можна стверджувати, що в найближчі десятиліття РРР будуть мати не менше значення у сільськогосподарському виробництві, ніж мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Без їх застосування неможливо здійснити широкомасштабного втілення у виробництво низки інтенсивних енергозберігаючих технологій вирощування найважливіших сільськогосподарських культур [6, 7]. 1 Інститут агроекології і природокористування НААН 2 Панфильська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН» Упродовж тривалого (2005-2012 рр.) досліду вивчали вплив регуляторів росту рослин (РРР) вітчизняного виробництва на врожайність сільськогосподарських культур та якість насіння. Встановлено, що застосування екологічно безпечних РРР Емістим, Ендофіт, Неофіт, Гарт, Ноостим, Вегестим, Агростим та Екостим є ефективним агротехнічним заходом, що дає змогу збільшити врожайність культур та покращити якісні характеристики насіння. Багаторічними дослідженнями доведено доцільність та безпечність застосування РРР за вирощування основних сільськогосподарських культур, а саме -зернових та зернобобових. Ключові слова: врожайність, якість насіння, регулятори росту рослин, зернові та зернобобові культури.
doi:10.33730/2077-4893.1.2018.161350 fatcat:gxtj4wfyrjgyxlbaosar6pykaq