Διερεύνηση του ρόλου των μορφογενετικών πρωτεϊνών των οστών σε φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς

Αγγελική Δ. Χέβα
2007
Οι μορφογενετικές πρωτεϊνες των οστών(BMPs) ανήκουν στην οικογένεια του TGF-β και συνδεόμενη με τους αντίστοιχους υποδοχείς ενεργοποιούν γονίδια-στόχους στον πυρήνα του κυττάρου. ετσι διδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόπτωση, τον πολλαπλασιασμό, την διαφοροποίηση, την επιβίωση φυσιολογικών και νεοπλασματικών κυττάρων. Η μελέτη μας έχει σκοπό την διερεύνηση του ρόλου τους στα εξής νεοπλάσματα : Παραγαγγλιώματα-Φαιοχρωμοκυτώματα, Γλοιβλαστώματα και Αδενοκαρκινώματα στομάχου και παχέος εντέρου.
more » ... υτό έγινε με την βοήθεια της ανοσοϊστοχημείας και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : οι BMPs εκφράζονται τόσο στα φαιοχρωμλυτώματα όσο και στα παραγγαγλιώματα αλλά εντονότερα και πιο εκτεταμένα στα πρώτα. Στα γλοιοβλαστώματα η ΒΜΡ-6 και ο υποδοχέας BMPRIa εκφράζονται χαμηλότερα. Οι BMPs και οι υποδοχείς τους εκφράζονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στα κύτταρα αδενοκαρκινωμάτων στομάχων εντερικού τύπου απ'οτι στα διαχύτου τύπου καθώς και στα κύτταρα των μεταστατικών εστιών απ΄οτι στην πρωτοπαθή εστία
doi:10.26262/heal.auth.ir.70462 fatcat:g6bmxtwxnnafdfs47wqezol2ju