Prevention of sudden unexpected postnatal collapse
Prevence náhlého neočekávaného postnatálního kolapsu novorozence

Jaroslava Fendrychová
2021 Pediatrie pro praxi  
Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno Článek zmiňuje náhlý neočekávaný kolaps jinak zdravého novorozence jako poměrně novou diagnózu dávanou do souvislosti s tzv. bondingem, který spočívá ve skin to skin kontaktu matky a dítěte bezprostředně po porodu. Zatímco bonding přispívá k rozvoji vzájemného emocionálního vztahu, k podpoře adaptace novorozence na vnější svět a k časnému zahájení
more » ... poloha na břiše, do které je při něm uložen, zvyšuje riziko náhlého neočekávaného kolapsu pro možnou okluzi dýchacích cest, které si matka vůbec nemusí všimnout, pokud není odborným zdravotnickým personálem dostatečně dobře poučena. Poučení spočívá v rozpoznání rizikových faktorů náhlého kolapsu a v poskytování vzájemné podpory mezi matkou a rodinnými příslušníky, pokud je matka ospalá nebo není schopna se o novorozence postarat sama.
doi:10.36290/ped.2021.049 fatcat:pajepdxujvco3lueen7bhnzyxq