De professionellas syn på patienters kontakter med anhöriga Västra Mark 1931–1981

Kristina Engwall
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
I journalerna för patienterna som var intagna på sinnessjukhuset Västra Mark finns brevväxlingen mellan de anhöriga och överläkaren bevarad. Av dessa brev framgår tydligt den förändring som skedde under 1960talet då anhöriga övergick från att ses som obetydliga till att betraktas som viktiga i patientens liv.
doi:10.3384/svt.1999.6.4.2874 fatcat:jzffbnt7fzb3lo5oe4t7zj736u